Fazy cyklu życia produktu - Cykl życia produktu

Fazy cyklu życia produktu

Fazy cyklu życia produktu

Cykl życia produktu charakteryzuje się odrębnymi fazami historii jego sprzedaży. Fazom tym odpowiadają odmienne możliwości – znajomość tych możliwości pozwala na budowanie lepszych strategii.

Istnienie cyklu życia oznacza, bowiem że:
produkty mają ograniczoną długość istnienia (życia),
sprzedaż produktu przechodzi przez odrębne fazy, a każda z nich stwarza inne szanse sprzedaży,
w różnych fazach cyklu życia produktu następuje wzrost lub spadek zysku,
w każdej fazie cyklu życia produkty wymagają odmiennej strategii marketingowej, finansowej, produkcyjnej, strategii zakupów i polityki kadrowej.

Cykl jest na ogół dzielony na cztery fazy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek.

1.wprowadzenie; okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę jego wprowadzania na rynek.
2.wzrost; okres szybkiej akceptacji produktu przez rynek i znacznej poprawy rentowności. Fazę tą dzialimy na fazę: przyspieszonego wzrostu i następnie powolnego wzrostu.
3.dojrzałość; okres zwolnienia wzrostu sprzedaży produktu, wynikający z uzyskania już akceptacji przez większość potencjalnych nabywców.
4.spadek; okres znacznego spadku sprzedaży i zysków.

Uzasadnienie cyklu życia produktu.

„Uzasadnienia istnienia cyklu życia produktu dostarcza teoria dyfuzji i wprowadzenia innowacji. Kiedy nowy produkt jest wprowadzany na rynek, przedsiębiorstwo musi oddziaływać kolejno na świadomość, zainteresowanie, chęć spróbo-wania i zakup. Wymaga to znacznego czasu i w fazie wprowadzenia tylko niewiele osób (innowatorzy) go kupi. Jeżeli produkt odpowiada wymaganiom odbiorców, na rynek wchodzi duża liczba nabywców wcześnie akceptujących dany produkt. Wejście konkurentów na rynek przyspiesza proces akceptacji produktu przez zwiększenie świadomości na rynku. Do zkupu zachęca także spadek cen. W miarę, jak produkt zyskuje powszechną akceptację, na rynek wchodzą dalsi nabywcy, tak zwana wczesna większość lub rozważni. W końcu, kiedy liczba nowych potencjalnych kupujących zbliża się do zera, tempo wzrostu sprzedaży spada. Sprzedaż stabilizuje się na poziomie wskaźnika zakupów restytucyjnych. W końcu, w miarę jak pojawiają się nowe klasy, formy i marki produktów, następuje odwrócenie zainteresowania kupujących od dotychczasowych produktów i spadek sprzedaży. "
Doradca finansowy
Aktywuj LiveLink #1 Aktywuj LiveLink #2 Aktywuj LiveLink #3 Aktywuj LiveLink #4 Aktywuj LiveLink #5